Värderingar och strategi

Finansinspektionens strategi 2023–2025

Fiva_Strategia 2023-2025_SVE1.jpg

Finansinspektionens strategi 2023–2025 (pdf)

Värderingar

 • FÖRNYELSEINRIKTAD
  Vi förutser förändringar i omvärlden och på tillsynsfältet och utvecklar löpande vår verksamhet. Vi följer med vår tid och deltar i den internationella utvecklingen.

 • ANSVARSFULL
  Vår verksamhet är konsekvent, konstruktiv och av hög kvalitet. Vi inser konsekvenserna av våra handlingar. Vi kommunicerar öppet, väl medvetna om vårt ansvar.

 • RESULTATINRIKTAD
  Vi fokuserar på det väsentliga. Vi känner ansvar för vårt eget och hela arbetsgemenskapens resultat. Vi är vaksamma och redo att ingripa.

 • TILLSAMMANS
  Vi bildar en sporrande arbetsgemenskap. Vi utvecklar oss själva och stöder varandras utveckling. Vi skapar en god gruppanda. Vi verkar i samförståelse med våra intressegrupper.