Skade- och livförsäkring

Finansinspektionens Skade- och livförsäkringsbyrå utgör en del av Försäkringstillsynsavdelningen, som har det övergripande ansvaret för solvenstillsynen av försäkringssektorn. Målet med tillsynen är att se till att aktörerna har ekonomiska förutsättningar för att fullgöra sina skyldigheter, såsom att betala ut försäkringsersättningar och pensioner.

Vi övervakar skade- och livförsäkringsbolagens interna styrning och riskhanteringsprocesser. Vi bedömer de försäkringstekniska riskerna, såsom beräkning av försäkringstekniska avsättningar och skuldtäckningstillgångar samt riskerna med investeringsverksamheten.

Därtill övervakar vi bokslutsuppgifterna riktighet hos enskilda tillsynsobjekt inom försäkringssektorn med tanke på lönsamhet och solvensberäkning. Vi deltar i det internationella samarbetet och i bl.a. tillsynskollegier inom vårt ansvarsområde.

 

Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn
Statistik

Statistik över skadeförsäkringsbolag
Statistik över livförsäkringsbolag

Tillsynsmöten

Liv- och skadeförsäkringsbolagens tillsynsmöten

Materialet för webbseminarium om Solvenss II -rapportering 18.4.2018 (pdf)
Allmänt om Solvenss II -rapportering (video, på finska)
En variationsanalys till regelbundna rapportering (video, på finska)
Materialet för tillsynsmötet 11.12.2017 (pdf)