Upptagande av verksamhet och företagsstyrningssystem i liv- och skadeförsäkringsbolag

Föreskrifter och anvisningar 6/2015 (pdf)

Upptagande av verksamhet och företagsstyrningssystem i liv- och skadeförsäkringsbolag

  • gäller från 1.1.2016 tills vidare
  • ändringsdatum 1.12.2022

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

Rapport om störningar (excel)

Skadeanmälan (word)

Lämplighetsprövning (Fit & Proper) för försäkringsbolags / försäkringsholdingsammanslutningars ledning (pdf)

Riktlinjer om uppdragsavtal med molntjänstleverantörer (pdf)

EIOPAs riktlinjer för säkerhet och företagsstyrning avseende informations- och kommunikationsteknik

Föreskrifter och anvisningar 6/2015 Upptagande av verksamhet och företagsstyrningssystem i liv- och skadeförsäkringsbolag (versionen 4) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling