Förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 (pdf)

Förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

  • gäller från 26.6.2023 tills vidare
  • ändringsdatum 6.7.2023

Föreskrifter och anvisningar 2/2023 Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (versionen 1)

Läs mer

Föreskriftssamling