Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

Föreskrifter och anvisningar 4/2015 (pdf)

Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen

  • gäller från 1.1.2016 tills vidare
  • ändringsdatum 7.3.2019

Blanketter

 

Föreskrifter och anvisningar 4/2015  Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen (version 4)

Läs mer

Föreskriftssamling