Tillhandahållare av virtuella valutor

Föreskrifter och anvisningar 4/2019 (pdf)

Tillhandahållare av virtuella valutor

  • gäller från 1.7.2019 tills vidare

Läs mer


Kontakta

Ledande digitaliseringsexpert Hanna Heiskanen
telefon 09 183 5202

Digitaliseringsexpert Iiris Puhakka
telefon 09 183 5315

Uppdaterad


Ämnesord

virtuella valutor ICO registrering

Föreskriftssamling