Tilläggspensionsanstalternas förvaltning

Föreskrifter och anvisningar 1/2019 (pdf)

Tilläggspensionsanstalternas förvaltning

  • Gäller från 31.3.2019 tills vidare

Läs mer


Kontakta

Ledande jurist Marja Koponen, telefon 09 183 5555

Matematiker Anna Keinänen, telefon 09 183 5536

Ledande matematiker Satu Korhonen, telefon 09 183 5242

Uppdaterad


Ämnesord

föreskrifter anvisningar tilläggspensionsanstalter

Föreskriftssamling