Hantering av kreditrisker och kreditprövning i företag under tillsyn inom finanssektorn

Föreskrifter och anvisningar 4/2018 (pdf)

Hantering av kreditrisker och kreditprövning i företag under tillsyn inom finanssektorn

  • gäller från 30.6.2021 tills vidare
  • ändringsdatum 2.10.2020

Föreskrifter och anvisningar 4/2018 Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar (pdf) (versionen 2)

Läs mer

Föreskriftssamling