Hantering av kreditrisker i företag under tillsyn inom finanssektorn

Föreskrifter och anvisningar 4/2018 (pdf)

Hantering av kreditrisker i företag under tillsyn inom finanssektorn

  • gäller från 1.7.2018 tills vidare
  • ändringsdatum 23.1.2020

Föreskrifter och anvisningar 4/2018 Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar (pdf) (versionen 1)

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2018, som träder i kraft den 30 juni 2021

Föreskrifter och anvisningar 4/2018 Hantering av kreditrisker och kreditprövning i företag under tillsyn inom finanssektorn (pdf)

  • gäller från 1.7.2018 tills vidare
  • ändringsdatum 20.10.2020

 

Föreskriftssamling