Till den här sektionen har Finansinspektionen samlat information som du kan behöva som kund. Här hittar du information om olika slags produkter som erbjuds på finansmarknaden samt om dina rättigheter och skyldigheter i egenskap av kund.

På dessa sidor ger vi inga investeringsråd. Vi rekommenderar inte heller någon viss tjänst, produkt eller tjänsteleverantör.

Till våra tillsynsobjekt hör:

 • banker
 • skade-, liv- och återförsäkringsbolag
 • arbetspensionsförsäkringsbolag
 • pensionsstiftelser
 • pensions-, sjuk- och övriga försäkringskassor
 • försäkringsföreningar
 • arbetslöshetskassor
 • andra aktörer i försäkringsbranschen (t.ex. Keva, Kyrkans centralfond)
 • värdepappersföretag
 • fondbolag
 • värdepapperscentralen
 • börsen
 • betalningsinstitut

Se också

Varningslistor