Hörandet av representanter för marknaden stöder verksamhetsutvecklingen

​Finansinspektionens direktion hör årligen representanter för aktörer på finansmarknaden samt representanter för konsumenter och andra användare av finansiella tjänster. Vid hörandet får direktionen av representanterna för marknaden deras åsikter om målen för tillsynen och hur de har genomförts samt om budgeten. Därtill behandlas kommande ändringar i tillsynsarbetet och deras inverkan på tillsynsavgifter.

Finansinspektionens direktion hör representanter för aktörer på finansmarknaden minst en gång per år. Hörandet arrangeras i form av en panel.

Panelmedlemmarna 2019–2021

Utsedda medlemmar

 • Finlands Näringsliv EK; direktör Tommi Toivola
 • Finans Finland (FA); direktören i bolagsgruppen Jari Eklund
 • Finans Finland (FA); verkställande direktör Piia-Noora Kauppi
 • Finans Finland (FA); affärsrörelsedirektör Harri Nummela
 • Centralhandelskammaren; vice verkställande direktör Leena Linnainmaa
 • Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry; generalsekreterare Juha Beurling
 • Nasdaq Helsinki Oy; verkställande direktör Henrik Husman
 • Osakesäästäjien keskusliitto ry; ordförande Timo Rothovius
 • Börsstiftelsen i Finland; verkställande direktör Sari Lounasmeri
 • Työeläkevakuuttajat TELA – Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry; verkställande direktör Suvi-Anne Siimes

Utsedda suppleanter

 • Finlands Näringsliv EK; expert Santeri Suominen
 • Finans Finland (FA); personkunddirektör Petri Nikkilä
 • Finans Finland (FA); vice verkställande direktör Esko Kivisaari
 • Finans Finland (FA); jurist Timo Rikkonen
 • Centralhandelskammaren; jurist Antti Turunen
 • Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry; konsumentekonom Paula Pessi
 • Nasdaq Helsinki Oy; direktör Jaakko Raulo
 • Osakesäästäjien keskusliitto ry; vice ordförande Tuomo Katajamäki
 • Börsstiftelsen i Finland; informationschef Kiia Etelävuori
 • Työeläkevakuuttajat TELA – Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry; direktör Nikolas Elomaa