Makrotillsynsbeslut 20.12.2018

Se också

  • Pressmeddelande 20.12.2018 Makrotillsynsbeslut: kontracykliska buffertkravet och lånetaket oförändrat, kvar att leva på-kalkylen i fokus