Makrotillsynsbeslut 22.12.2015

Se också

Pressmeddelande 22.12.2015: Makrotillsynsbeslut: Finansinspektionen ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för bankerna, men inleder förberedelser för att höja riskvikterna för bostadslån