Störningsanmälan – bruksanvisning

1. Ärendefullmakt

För att kunna skicka en störningsanmälan ska rapportören ha ärendefullmakt att göra störningsanmälningar för organisationens räkning.

En organisation (med FO-nummer) som sköter ärenden via Finansinspektionens e-tjänst kan företrädas av en person som har rätt att företräda organisationen enligt handelsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller som har beviljats fullmakt via Suomi.fi-tjänsten.

Närmare upplysningar: Fullmakter – Suomi.fi

Fullmaktsärende för vilket ärendefullmakt behövs: "Anmälan om störningar i finanssektorns verksamhet"

2. Vy för den som uträttar ärenden

1. För att kunna skicka en störningsanmälan ska du identifiera sig i Finansinspektionens elektroniska ärendehantering genom att klicka på "För en organisations räkning” och genom att i den meny som öppnas välja den organisation för vars räkning du önskar uträtta ärenden.

Fisa_käyttöohje_kuva1_sv.jpg

2. Efter identifiering öppnas följande vy. Om rapportören har ärendefullmakt att skicka en störningsanmälan syns länken "Anmälan och störning och fel i verksamheten” och genom att klicka på den kommer du åt att fylla i anmälan.

Fisa_käyttöohje_kuva2_sv.jpg

3. Då du gör en ny anmälan ska endast inledande rapport användas som rapporttyp. Excel-blanketten laddas förhandsifylld med uppgifterna i den inledande rapporten. Därtill ska du välja om det är fråga om en dataskyddsanmälan och huruvida det är fråga om en betydande störning i betalningstjänsten. Du skickar anmälan genom att först klicka på Fortsätt och därefter på Sänd på Sammandragssidan.

Fisa_käyttöohje_kuva3_sv.jpg

4. Efter att en störningsanmälan skickats får den som uträttar ärenden ett larm med en länk till ärendemappen. Mellan- och slutrapporterna ska skickas genom att gå till meddelandet i ärendemappen.

Fisa_käyttöohje_kuva4_sv.jpg

5. Om det i organisationen finns flera personer som deltar i rapporteringen av störningsanmälningar, ska det för att få ett larm enligt punkt 4 som e-postadress användas en gemensam e-postlåda, vilken alla som rapporterar om störningsanmälningar har tillgång till. I sådana fall kommer larmen till den gemensamma e-postlådan. E-postadressen installeras i högra övre hörnet på den sida som öppnas då du trycker på "Egna detaljer". Försäkra dig om att namnet på din organisation står under menyn "Egna detaljer" innan du klickar på den.

Fisa_käyttöohje_kuva5_sv.jpg

6. Du kommer åt att klicka på länken i ärendemappen. Anmälan syns i mappen "Skickade ärenden" och genom att klicka på den får du fram en vy, där du genom att klicka på ”Ändra formuläret” kommer åt att skicka mellan- och slutrapporten.

Fisa_käyttöohje_kuva6_sv.jpg

Fisa_käyttöohje_kuva7_sv.jpg

7. Du kan nu välja Mellanrapport eller Slutrapport. Den ursprungliga Excel-blanketten ska tas bort och i stället ska du ladda upp den ursprungliga Excel-blanketten ifylld med uppgifterna i mellan- och/eller slutrapporten. Du skickar rapporten på samma sätt som i punkt 3 och efter att du skickat den får du ett motsvarande larm som i punkt 4 till din e-post.

Fisa_käyttöohje_kuva8_sv.jpg

8. Om slutrapporten inte skickas inom 30 dagar efter den inledande rapporten, får du följande larm till din e-post:

Ni har skickat störningsanmälans inledande rapport och/eller mellanrapport för 30 dygn sedan, men ni har inte skickat in någon slutrapport. Vi ber er skicka in slutrapporten utan dröjsmål.

Det här är ett automatiskt meddelande från Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation. Det går inte att svara på meddelandet.

Med vänlig hälsning,

FINANSINSPEKTIONEN