Makrotillsynsbeslut 28.6.2019

Se också

Pressmeddelande 28.6.2019 Makrotillsynsbeslut: Systemriskbufferten för kreditinstitut hålls oförändrad