Makrotillsynsbeslut 26.9.2017

Se också

Pressmeddelande 26.9.2017: Makrotillsynsbeslut: Makrotillsynsverktygen oförändrade. Bostadslånens återbetalningstider och amorteringsfria perioder följs upp. Höjningen av riskvikterna träder i kraft 1.1.2018.