Makrovakauspäätös 26.9.2017

Katso myös

Lehdistötiedote 26.9.2017: Makrovakauspäätös: Makrovakausvälineet ennallaan. Asuntolainojen takaisinmaksuajat ja lyhennysvapaat seurannassa. Riskipainojen korotus voimaan 1.1.2018