Finanssivalvonnan makrovakauspäätökset

Ajankohta Päätöspäivä Muuttuva lisäpääoma-vaatimus; ”vastasyklinen puskuri” Asunto-luototuksen enimmäis-luototussuhde; ”LTV eli Loan-to-Value eli lainakatto” Vakavaraisuus-asetuksen
artiklat 124 ja 164: kiinteistö-vakuudellisten luottojen riskipainot
Vakavaraisuus-asetuksen artikla 458: tiukemmat kansalliset toimenpiteet makrovakaus- tai järjestelmä-riskin hoitoon G-SII tai O-SII-puskureiden käyttöönotto eli maailmanlaajuisen 
tai muun merkittävän pankin puskuri
Rahoitus-
järjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella
määrättävä
lisäpääoma-
vaatimus;
"järjestelmä-riskipuskuri"
Q2/2024 26.6.2024 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön   Asetettiin lisäpääoma-
vaatimus (O-SII) kolmelle luottolaitokselle. Voimaan 1.1.2025.
 
Q1/2024 27.3.2024 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön      
Q4/2023 19.12.2023 Asetettiin 0 % Palautettiin 90 %:iin muiden kuin ensiasunnonostajien osalta. Ensiasunnon ostajien osalta ennallaan (95 %). Ei käyttöön Ruotsin asuntoluottojen riskipainoalarajan jatkaminen. Voimaan 31.12.2023.    
Q3/2023 27.9.2023 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Ruotsin kiinteistövakuudellisten yritysluottojen riskipainojen hyväksyminen. Voimaan 30.9.2023.    
Q2/2023 28.6.2023 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön     Finansdepartementetin (Norja) asettama 4,5 prosentin 
järjestelmäriskipuskuri hyväksytty osittain (3,5 %) sovellettavaksi Norjassa oleviin tase-eriin 1.7.2024 alkaen​.
Q1/2023 29.3.2023 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön     Asetettiin kaikille luottolaitoksille 1,0 % suuruisena. Voimaan 1.4.2024.
  28.2.2023       Norjan riskipainoalarajojen jatkaminen. Voimaan 28.2.2023    
Q4/2022 16.12.2022 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön      
Q3/2022 28.9.2022 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön      
Q2/2022 27.6.2022 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön   Asetettiin lisäpääoma-
vaatimus (O-SII) kolmelle luottolaitokselle. Voimaan 1.1.2023.
 
Q1/2022 31.3.2022 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön      
Q4/2021 16.12.2021 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön      
Q3/2021 23.9.2021 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön      
  19.8.2021       Norjan riskipainoalarajojen hyväksyminen. Voimaan 11.9.2021.    
Q2/2021 28.6.2021 Asetettiin 0 % Alennettu 85 %:iin muiden kuin ensiasunnon-ostajien osalta. Voimaan 1.10.2021. Ensiasunnon ostajien osalta ennallaan (95 %). Ei käyttöön   Asetettiin lisäpääoma-
vaatimus (O-SII) kolmelle luottolaitokselle. Voimaan välittömästi.
 
Q1/2021 18.3.2021 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön      
  18.2.2021       Ruotsin riskipainoalarajan jatkaminen. Voimaan 30.12.2020.    
Q4/2020 18.12.2020 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön      
Q3/2020 30.9.2020 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Päätös jättää  riskipainoalaraja uusimatta    
Q2/2020 29.6.2020 Asetettiin 0 % Palautettiin 90 %:iin muiden kuin ensiasunnonostajien osalta. Ensiasunnon ostajien osalta ennallaan (95 %). Ei käyttöön      
  6.4.2020         Muutettiin OP Ryhmän O-SII-lisäpääomavaatimusta. Poistettiin kaikilta luottolaitoksilta.
Q1/2020 17.3.2020 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön      
Q4/2019 13.12.2019 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön      
Q3/2019 27.9.2019 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön      
Q2/2019 28.6.2019 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Ehdollinen päätös
riskipainoalarajasta
  Asetettiin kolmelle luottolaitokselle
korkeampi järjestelmäriskipuskuri
ja muille luottolaitoksille
yhden prosentin järjestelmäriskipuskuri. Voimaan 1.7.2020.
Q1/2019 22.3.2019 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön      
Q4/2018 20.12.2018 Asetettiin 0 %     Ruotsin riskipainoalarajan hyväksyminen. Voimaan 31.12.2018 Kumottiin G-SII-lisäpääoma-vaatimus
Nordealle
1.1.2020 lähtien.
 
Q3/2018​​ 26.9.2018 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön      

Q2/2018

29.6.2018 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön   Asetettiin G-SII-lisäpääoma-vaatimus
Nordealle ehdollisena. Voimaan 1.1.2020.

Asetettiin lisäpääoma-vaatimus (O-SII) ehdollisena
kolmelle luottolaitokselle. Voimaan 1.1.2019.

Asetettiin kolmelle luottolaitokselle
korkeampi järjestelmäriskipuskuri
ja muille luottolaitoksille
yhden prosentin järjestelmäriskipuskuri. Voimaan 1.7.2019.

Q1/2018 

19.3.2018/
28.3.2018
Asetettiin 0 % Alennettu 85 %:iin muiden kuin ensiasunnon-ostajien osalta. Voimaan 1.7.2018. Ensiasunnon ostajien osalta ennallaan (95 %). Ei käyttöön     Eesti Pankin asettama 
yhden prosentin 
järjestelmäriskipuskuri hyväksytty sovellettavaksi
Virossa oleviin tase-eriin 1.1.2019 alkaen​.

Q4/2017​

21.12.2017 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Voimaan 1.1.2018 Asetettiin lisäpääoma-
vaatimus (O-SII) neljälle luottolaitokselle. Voimaan 1.7.2018.
 
Q3/2017​ 26.9.2017 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Voimaan 1.1.2018    
Q2/2017 27.6.2017 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Ehdollinen päätös
riskipainoalarajasta 
   
Q1/2017​ 28.3.2017 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Valmistelu käynnissä    
Q4/2016​ 21.12.2016 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Valmistelu käynnissä    
Q3/2016​ 27.9.2016 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Valmistelu käynnissä    
Q2/2016​ 14.6.2016 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Valmistelu käynnissä    
Q1/2016​​ 22.3.2016 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Ei sovelleta    
Q4/2015​ 21.12.2015 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Ei sovelleta    
Q3/2015 29.9.2015 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Ei sovelleta    

Q2/2015​

6.7.2015         Asetettiin lisäpääoma-vaatimus (O-SII) neljälle luottolaitokselle. Voimaan 7.1.2016.  
Q2/2015​ 30.6.2015 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Ei sovelleta    
Q1/2015​ 16.3.2015 Asetettiin 0 %   Ei käyttöön Ei sovelleta