Joukkorahoituspalvelun tarjoajat

Toimiluvan hakeminen

Joukkorahoituspalvelua tarjoavan yhteisön on haettava erillistä toimilupaa EU:n joukkorahoitusasetuksen (2020/1503) mukaisesti. Asetusta sovelletaan 10.11.2021 alkaen. EU:n joukkorahoitusasetus sisältää siirtymäsäännöksen, jonka mukaan nykyiset kansallisen joukkorahoituslain (734/2016) nojalla palvelua tarjoavat joukkorahoituksen välittäjät voivat jatkaa joukkorahoituslain mukaista tarjoamista 10.11.2023 asti tai siihen saakka, kunnes niille myönnetään asetuksen mukainen toimilupa sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi. Hakijan tulee huomioida, että toimiluvan käsittely vie useamman kuukauden.

Lomakkeet toimiluvan hakemista varten

Toimilupamateriaalin toimittaminen Finanssivalvonnalle

Joukkorahoituspalvelun tarjoajan toimilupamateriaali tulee toimittaa Finanssivalvonnan kirjaamoon: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Vastaanotettuaan hakemuksen Finanssivalvonta ottaa yhteyttä ja kertoo käsittelijän ja arvion käsittelyajasta.