Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus vastaa muista toiminnoista riippumattomana yksikkönä Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan sisäisestä tarkastuksesta. Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa Suomen Pankille ja Finanssivalvonnalle ja antaa suosituksia toiminnan edelleen kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus tukee Suomen Pankkia ja Finanssivalvontaa sekä niiden ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa arvioimalla organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien asianmukaisuutta ja tehokkuutta.

Sisäisen tarkastuksen tuottamista asiantuntijapalveluista keskeisiä ovat arviot prosessien, toimintojen tai järjestelmien toimintavarmuudesta.

Yksikkö osallistuu Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja yhteisen valvontamekanismin (YVM) sisäisen tarkastuksen komitean (Internal Auditors Committee) toimintaan. Merkittävä osa tarkastuksista toteutetaan komitean koordinoimina sisäisten tarkastusten yhteishankkeina.

Yksikkö koordinoi yhteistyötä Suomen Pankin tilintarkastajien kanssa.

Katso myös

Finanssivalvonnan sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet (pdf)

Audit charter for the Eurosystem/ESCB and the single supervisory mechanism (pdf)