Tunnistaminen

Tunnistaminen Suomi.fi-tunnistuspalvelussa

Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin kautta asioiva henkilö tunnistetaan Suomi.fi palvelussa.

Suomi.fi-tunnistuksen avulla suomalaisissa palveluissa voivat asioida Suomen (suomalainen henkilötunnus) ja muiden EU-maiden kansalaiset (EIDAS-tunnistus) sekä ulkomaalaiset asioijat Finnish Authenticator -sovelluksen avulla. Asioijilta edellytetään vahvaa tunnistusta Suomi.fi-palvelun kautta.

Tunnistuksen voi suorittaa:

 • henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla
 • mobiilivarmenteella
 • varmennekortilla
 • EIDAS-tunnistusvälineellä tai
 • Finnish Authenticator -sovelluksella

Käytettäessä Suomi.fi-tunnistusta, asioija sitoutuu noudattamaan pankkitunnisteiden, varmennekortin, mobiilivarmenteen tai muun tunnistusvälineen käytölle asetettuja ehtoja, jotka asioija hyväksyy käyttöönottosopimuksessa.

Lisätietoja:
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta

Valtuuttaminen Suomi.fi-valtuuspalvelussa

Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin kautta asioiva yhteisöä (jolla on Y-tunnus) voi edustaa henkilö, jolla on kaupparekisterin tai YTJ-järjestelmän mukainen edustamisoikeus tai joka on saanut Suomi.fi-palvelun kautta valtuuden.

Kun annetaan toiselle henkilölle tai yritykselle valtuus eli oikeus asioida henkilön omasta vai valtuuttavan yrityksen puolesta, sen on tapahduttava Suomi.fi-valtuuksien avulla. Palvelussa voidaan myös pyytää oikeutta asioida toisen henkilön tai yrityksen puolesta.

Kun annetaan tai pyydetään valtuus, valitaan ensin henkilöt tai yritykset. Sen jälkeen valitaan asiat, joita valtuus koskee. Lopuksi määritellään valtuuden voimassaoloaika. Annettaessa valtuus on voimassa siitä päivästä lähtien, joka on määritelty valtuuden alkamispäiväksi. Kun pyydetään valtuutta, se on voimassa siitä alkaen, kun vastaanottaja on vahvistanut valtuuspyynnön.

Ulkomaalaisten asioijien, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta tulee hakea virkailijavaltuutusta suomi.fi:n virkailijavaltuuttamispalvelussa.

Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin kannalta keskeisiä valtuustapauksia ovat:

 • toisen henkilön puolesta asiointi
  • henkilö voi antaa asiointivaltuuden toiselle henkilölle tai yritykselle
  • henkilö tai yritys voi pyytää toiselta henkilöltä asiointivaltuutta
 •  yrityksen puolesta asiointi
  • yritys voi antaa toiselle henkilölle tai yritykselle valtuuden asioida
  • henkilö tai yritys voi pyytää valtuutta asioida toiselta henkilöltä tai yritykseltä

Suomi.fi palvelussa yritykset voivat valtuuttaa yksityishenkilön tai toisen yrityksen asioimaan puolestaan seuraavissa Finanssivalvonnan asioissa:

 • Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittaminen
 • Finanssialalla toimivien johtohenkilöiden luotettavuus- ja sopivuusarviointiin liittyvät ilmoitukset
 • Finanssialan toimijan ilmoitus asiakasvalituksista
 • Sijoituspalvelujen sidonnaisasiamiehen ilmoittaminen
 • Sijoitusrahaston sääntöjen vahvistaminen
 • Finanssisektorin toiminnan häiriöstä ilmoittaminen
 • Lyhyiden positioiden ilmoittaminen
 • Ilmoitus sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä

Lisätietoja:
https://www.suomi.fi/valtuudet/

Sähköiseen asiointiin kirjautuminen

Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin kirjautumissivu