Sähköisen asioinnin palvelut

Käytössä olevat Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin palvelut

Johdon liiketoimet

Asiakasvalitusilmoitukset

  • Ilmoitus Finanssivalvonnan valvottavien (vakuutusyhtiöt, luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat) saamista asiakasvalituksista

Esiterekisteri-ilmoitukset 

  • Ilmoitus Finanssivalvonnan esiterekisteriin (hyväksytyt esitteet, esitteen täydennykset ja lopulliset ehdot)

Luotettavuus ja sopivuus –ilmoitukset

  • Ilmoitus Finanssivalvonnan valvottavien (pankit, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat) johdon ja keskeisistä toiminnoista  vastaavien henkilöiden luotettavuudesta ja sopivuudesta

Sidonnaisasiamiesilmoitukset

  • Ilmoitus Finanssivalvonnan sidonnaisasiamiesrekisteriin sidonnaisasiamiesten käytöstä sijoituspalveluissa

Sijoitusrahaston sääntöjen vahvistaminen

  • Hakemus Finanssivalvonnalle sijoitusrahaston sääntöjen vahvistamiseksi

Ilmoitus toiminnan häiriöstä ja virheistä

Lyhyiden nettopositioiden ilmoittaminen

Vakuutusedustajarekisteri