Luottolaitokset

Finanssivalvonta valvoo, että talletuspankit ja luottoyhteisöt täyttävät ne lainsäädännössä ja Finanssivalvonnan määräyksissä asetetut vaatimukset, jotka koskevat talletuspankkien ja luottoyhteisöjen toimintaa, vakavaraisuutta, riskienhallintaa ja riskinottoa.

Tästä osiosta löydät luottolaitoksia koskevia tiedotteita, raportteja ja tilastoja.

Finanssivalvonnan valvottavaluettelo