Lehdistötiedote 3.5.2024

Finanssivalvonnan tutkintapyyntö Oma Säästöpankkiin liittyen

Finanssivalvonta on tehnyt poliisille esitutkintapyynnön epäillyistä, Oma Säästöpankki Oyj:öön liittyvistä arvopaperimarkkinarikoksista. Samaan aikaan Finanssivalvonta selvittää tarvetta määrätä pankille hallinnollisia seuraamuksia. Finanssivalvonta valvoo tiiviisti pankin toimintaa yhtiön luotettavan hallinnon varmistamiseksi. Pankin taloudellinen tilanne on vakaa, ja sillä on hyvä maksuvalmius ja vakavaraisuus.

Pankki toimii luottolaitostoimiluvalla, on velvollinen noudattamaan pankkisääntelyä ja toimii Finanssivalvonnan valvonnassa. Pankki on lisäksi listattu Nasdaq Helsingin kauppapaikkaan ja siten velvoitettu noudattamaan arvopaperimarkkinoita koskevaa sääntelyä.

Puutteet tulivat esiin normaalissa päivittäisessä valvonnassa, ja Finanssivalvonta puuttuu aina havaitsemiinsa puutteisiin sääntelyn noudattamisessa.

– Finanssivalvonnan tehtävä on huolehtia vakaudesta ja luottamuksesta finanssimarkkinoilla. Tämän vuoksi edellytämme ja valvomme, että toimijat noudattavat sekä omaa toimintaansa koskevaa sääntelyä ja pörssilistattuina myös listayhtiösääntelyä. Tämä on edellytys luottamukselle, ja siksi puutumme puutteisiin välittömästi. Tässäkin tapauksessa omat valvojamme valvovat pankin toimintaa tiiviisti, Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa sanoo.

Finanssivalvonnalla on oikeus määrätä hallinnollisia seuraamuksia, kuten seuraamusmaksuja ja varoituksia finanssisektorin sääntelyä koskevista rikkeistä. Mikäli rikkeisiin liittyy epäily rikoksesta, Finanssivalvonta tekee poliisille esitutkintapyynnön. Esitutkinnan vaarantumattomuuden varmistamiseksi Finanssivalvonta ei tiedota esitutkintapyynnöistä vaan poliisi vastaa mahdollisesta tiedottamisesta esitutkintaan liittyen.

Lisätietoja antaa

Armi Taipale, osastopäällikkö. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.

Katso myös