Pörssiä ja muita kauppapaikkoja koskeva lainsäädäntö

EU-sääntely

1-taso

2-taso

3-taso

ESMAn Q&A -ohjeet

  • Kaupankäynnin avoimuudesta
  • Hyödykejohdannaisista
  • MiFIR-tietojen raportoinnista
  • Markkinarakenteista

Ohjeet - markkinat

Kansallinen sääntely