Raportointi

Raportoinnista on kerrottu enemmän sivuston raportointiosiossa.

Mitä pitää raportoida ja ilmoittaa?

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Taloudellinen tila ja riskit

Vakuutussektorin tiedonkeruukartta (pdf)

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutusyhtiöt ml. sivuliikkeet ulkomailla

Määräykset ja ohjeet / Asetus Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

Solvenssi II -direktiivi 

Komission tekninen täytäntöönpanoasetus (EU) 2015 /2450 ja sen muutokset: (EU) 2016/1868, (EU) 2017/2189

EKP:n lisätietoihin liittyvä ohjeistus Suomen Pankin kotisivuilla

S2 QES Neljännesvuosiraportit, Solo

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Aikataulu

ks. yllä

S2 AES Vuosiraportit, Solo

Vuosittain
31.12.

Aikataulu

Rahoitusvakauden ylläpitämiseksi tehtävää raportointia koskevat ohjeet (EIOPA-BoS-15/107) S2 QFS Rahoitusvakauden ylläpitämiseksi tehtävä neljännesvuosiraportointi, Solo

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Aikataulu

ks. yllä S2 AFS Rahoitusvakauden ylläpitämiseksi tehtävä vuosiraportointi, Solo 

Vuosittain
31.12.

Aikataulu

1/2011
Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

VA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot

Vuosittain
31.12.

31.3.

ks. yllä VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot

Vuosittain
31.12.

31.3.

ks. yllä VC Tunnuslukutaulukot

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
ks. yllä VE Vastuuvelka

Vuosittain
31.12.

31.3.
ks. yllä VG Vakuutuslaitosten sijoitukset Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
30.4., 31.7., 31.10., 31.1.
ks. yllä VJ Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastotutkimus
Vuosittain
31.12.
31.3.
ks. yllä

VM Vakuutusyhtiön tilastotiedot 

Vuosittain
31.12.

31.3.
ks. yllä VN Liikennevakuutuksen tilastotutkimus Vuosittain
31.12.
31.3.
ks. yllä VT Potilasvakuutuksen tilastotutkimus Vuosittain
31.12.
30.4.
Rahanpesulaki (444/2017) RA Riskiarviokysely Vuosittain
31.12.
28.2.

Solvenssi II -ryhmäraportointi

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

Solvenssi II -direktiivi

Komission tekninen täytäntöönpanoasetus (EU) 2015 /2450 ja sen muutokset: (EU) 2016/1868, (EU) 2017/2189

EKP:n lisätietoihin liittyvä ohjeistus Suomen Pankin kotisivuilla

S2 QRG Neljännesvuosiraportit, Ryhmä

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Aikataulu

ks. yllä S2 ARG Vuosiraportit, Ryhmä

Vuosittain
31.12.

Aikataulu

Rahoitusvakauden ylläpitämiseksi tehtävää raportointia koskevat ohjeet (EIOPA-BoS-15/107) S2 QFG Rahoitusvakauden ylläpitämiseksi tehtävä neljännesvuosiraportointi, Ryhmä

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Aikataulu

ks. yllä S2 AFG Rahoitusvakauden ylläpitämiseksi tehtävä vuosiraportointi, Ryhmä

Vuosittain
31.12.

Aikataulu

Lisätietoa Solvenssi II -raportoinnista

Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön sivuliike

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
1/2011
Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle
VJ Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastotutkimus
Vuosittain
31.12.
30.4.
ks. yllä VN Liikennevakuutuksen tilastotutkimus Vuosittain
31.12.
30.4.
ks. yllä VM Vakuutusyhtiön tilastotiedot
Vuosittain
31.12.
30.4.
ks. yllä VT Potilasvakuutuksen tilastotutkimus Vuosittain
31.12.
30.4.

Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön palvelujen vapaa tarjonta

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
1/2011
Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle
VJ Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastotutkimus
Vuosittain
31.12.
30.4.
ks. yllä VN Liikennevakuutuksen tilastotutkimus Vuosittain
31.12.
30.4.
ks. yllä VT Potilasvakuutuksen tilastotutkimus Vuosittain
31.12.
30.4.

Henkivakuutus

Määräykset ja ohjeet / Asetus Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

Solvenssi II -direktiivi 

Komission tekninen täytäntöönpanoasetus (EU) 2015 /2450 ja sen muutokset: (EU) 2016/1868, (EU) 2017/2189

EKP:n lisätietoihin liittyvä ohjeistus Suomen Pankin kotisivuilla

S2 QES Neljännesvuosiraportit, Solo

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Aikataulu

ks. yllä S2 AES Vuosiraportit, Solo

Vuosittain
31.12.

Aikataulu

Rahoitusvakauden ylläpitämiseksi tehtävää raportointia koskevat ohjeet (EIOPA-BoS-15/107) S2 QFS Rahoitusvakauden ylläpitämiseksi tehtävä neljännesvuosiraportointi, Solo

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Aikataulu

ks. yllä S2 AFS Rahoitusvakauden ylläpitämiseksi tehtävä vuosiraportointi, Solo 

Vuosittain
31.12.

Aikataulu

1/2011
Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

VA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot

Vuosittain
31.12.

31.3.

ks. yllä VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot

Vuosittain
31.12.

31.3.

ks. yllä VC Tunnuslukutaulukot

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

15.5., 15.8., 15.11., 15.2.
ks. yllä VE Vastuuvelka

Vuosittain
31.12.

31.3.
ks. yllä VG Vakuutuslaitosten sijoitukset Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
30.4., 31.7., 31.10., 31.1.
ks. yllä VK Selvitys henkivakuutusyhtiöiden vakuutustoiminnasta Vuosittain
31.12.
31.3.
Rahanpesulaki (444/2017)

RA Riskiarviokysely

Vuosittain
31.12.

28.2.

Solvenssi II -ryhmäraportointi

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät

Solvenssi II -direktiivi

Komission tekninen täytäntöönpanoasetus (EU) 2015 /2450 ja sen muutokset: (EU) 2016/1868, (EU) 2017/2189

EKP:n lisätietoihin liittyvä ohjeistus Suomen Pankin kotisivuilla

S2 QRG Neljännesvuosiraportit, Ryhmä

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Aikataulu

ks. yllä S2 ARG Vuosiraportit, Ryhmä

Vuosittain
31.12.

Aikataulu

Rahoitusvakauden ylläpitämiseksi tehtävää raportointia koskevat ohjeet (EIOPA-BoS-15/107) S2 QFG Rahoitusvakauden ylläpitämiseksi tehtävä neljännesvuosiraportointi, Ryhmä

Neljännesvuosittain
31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Aikataulu

ks. yllä S2 AFG Rahoitusvakauden ylläpitämiseksi tehtävä vuosiraportointi, Ryhmä

Vuosittain
31.12.

Aikataulu

Lisätietoa Solvenssi II -raportoinnista

 

 

Ilmoitukset

Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto
Valtioneuvoston asetus 208/2014

Omistusosuuden muutos / Luonnollista henkilöä koskeva ilmoituslomake (word)

Omistusosuuden muutos / Oikeushenkilön ilmoituslomake (word)

Omistusosuuden muutos / kohdeyritystä koskeva ilmoituslomake (word)

9/2017

Määräosuuksien hankinnan ja lisäämisen arviointi

6/2015 luku 10

Operatiivisen riskin hallinta vakuutussektorin valvottavissa

6/2015 luku 10.1.3

Ilmoitus toiminnan häiriöstä ja virheistä (häiriöilmoitus)
Lomake (excel)

hairio(at)finanssivalvonta.fi

Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta (lisätietoja). Sähköisen asiointijärjestelmän kirjautumissivu.

 6/2015 luku 10.1.4

Vuosi-ilmoitus operatiivisen riskin aiheuttamista tappioista (vahinkoilmoitus)
Lomake (word)

Finanssivalvonnan suojatun sähköpostipalvelun (linkki) kautta osoitteeseen opriskivahinko(at)finanssivalvonta.fi

6/2015 luku 9

Vakuutusyhtiön/vakuutusomistusyhteisön johdon luotettavuus- ja sopivuusselvitys
Lomake (word)

4/2015 luku 4

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

4/2015 luku 4

Run-off-yhtiön tilinpäätöstietoja 

Lomake (excel)

Vapaamuotoisina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto
6/2015 luku 4 Toiminnan aloittaminen, toimiluvan hakeminen
6/2015 luku 5 Liitännäistoiminta
6/2015 luku 8 Ensivakuutustoiminnan harjoittaminen muussa ETA-valtiossa
6/2015 luku 11 Ulkoistamista koskeva ilmoitus
6/2015 luku 12 Luotonotto ja vakuuden antaminen, ilmoitus luottojen ottamisesta
6/2015 luku 13

Vakavaraisuuspääomavaatimuksen täyttämättä jääminen

  • Yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelma
  • Lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelma
4/2015 luku 4 Tilintarkastus, valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

 

Vakuutusyhdistykset

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto
4/2015 luku 4

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Vapaamuotoisina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto
6/2015 luku 4 Toiminnan aloittaminen, toimiluvan hakeminen
4/2015 luku 4 Tilintarkastus, valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle