Sääntely

Tässä osiossa on esitetty Finanssivalvonnan antamat työeläkevakuutusta koskevat määräykset ja ohjeet sekä kansallinen ja EU-tasoinen sääntely. Lisäksi osiosta löytyvät linkit Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) ohjeistuksiin ja suosituksiin sekä Finanssivalvonnan kannanottoihin ja tulkintoihin.