Tähän on koottu määräys- ja ohjekokoelman kohderyhmät yleisellä tasolla.
Tarkistathan aina tarkan kohderyhmän (soveltamisala) asianomaisesta määräys- ja ohjeasiakirjasta.

Avaa kaikki Sulje kaikki
Valvottavan toiminnan järjestäminen

Sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat Määräykset ja ohjeet 3/2011 (pdf)
Rahastoyhtiöt

Ulkoistaminen rahoitussektoriin kuuluvissa valvottavissa Määräykset ja ohjeet 1/2012 (pdf)
Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Sijoituspalvelun tarjoajat

Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva lupamenettely ja riskienhallinta Määräykset ja ohjeet 6/2012 (pdf)
Luottolaitokset

Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva raportointi Määräykset ja ohjeet 7/2012.pdf (pdf)
Luottolaitokset

Vaihtoehtorahastojen hoitajat Määräykset ja ohjeet 4/2014 (pdf)
Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Määräykset ja ohjeet 7/2016 (pdf)
Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Tuotteiden ja palvelujen myyntiin ja tarjontaan liittyvät palkitsemisperiaatteet ja -käytännöt Määräykset ja ohjeet 1/2017 (pdf)
Luottolaitokset Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät

Määräykset ja ohjeet kauppojen hintavaihtelurajojen kalibroinnista ja kaupankäynnin pysäyttävien seikkojen julkistamisesta rahoitusmarkkinadirektiivin II mukaisesti Määräykset ja ohjeet 1/2018 (pdf)
Pörssi ja muut kauppapaikat

Markkinoiden ylläpitäjien ja raportointipalvelujen tarjoajien hallintoelimet Määräykset ja ohjeet 3/2018 (pdf)
Pörssi ja muut kauppapaikat

Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot maksajasta ja maksunsaajasta Määräykset ja ohjeet 5/2018 (pdf)
Luottolaitokset Maksupalvelun tarjoajat

Sijoituspalvelujen toiminnan järjestäminen ja menettelytavat Määräykset ja ohjeet 7/2018 (pdf)
Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Virtuaalivaluutan tarjoajat Määräykset ja ohjeet 4/2019 (pdf)
Virtuaalivaluutan tarjoajat

Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper) Standardi 1.4 (pdf)
Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA1.4 (pdf)
Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Asiakkaan tunteminen - rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen Standardi 2.4 (pdf)
Luottolaitokset Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Riskienhallinta

Luottolaitosten riskitiedonkeruu Määräykset ja ohjeet 1/2014 (pdf)
Luottolaitokset

Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Määräykset ja ohjeet 5/2014 (pdf)
Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat

Raportointi varainhankintasuunnitelmista Määräykset ja ohjeet 6/2014 (pdf)
Luottolaitokset

Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa Määräykset ja ohjeet 8/2014 (pdf)
Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttaman korkoriskin hallinta Määräykset ja ohjeet 5/2015 (pdf)
Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Arvopaperikeskuksen osallistujien maksulaiminlyöntejä koskevat säännöt ja menettelyt Määräykset ja ohjeet 6/2017 (pdf)
Arvopaperikeskus

Keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville Määräykset ja ohjeet 7/2017 (pdf)
Pörssi ja muut kauppapaikat

Luottoriskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa Määräykset ja ohjeet 4/2018 (pdf)
Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Tärkeimpien valuuttojen määrittämistä ja arvopaperikeskusten merkittävyyttä koskevien indikaattorien laskentaprosessit Määräykset ja ohjeet 6/2018 (pdf)
Luottolaitokset Rahastoyhtiöt

Ohjeet stressitestauksesta Määräykset ja ohjeet 2/2019 (pdf)
Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Markkinariskien hallinta Standardi 4.4c (pdf)
Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat

Likviditeettiriskin hallinta Standardi 4.4d (pdf)
Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat

Menettelytavat

Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät menetelmät Määräykset ja ohjeet 4/2011 (pdf)
Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat

Pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet 10/2012 (pdf)
Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat Sijoituspalvelun tarjoajat

Asiakasvalitusten käsittely Määräykset ja ohjeet 3/2013 (pdf)
Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Määräykset ja ohjeet 15/2013 (pdf)
Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Määräykset ja ohjeet 16/2013 (pdf)
Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat

Luototussuhteen laskenta Määräykset ja ohjeet 3/2015 (pdf)
Luottolaitokset

Tuotehallintamenettely Määräykset ja ohjeet 5/2016 (pdf)
Luottolaitokset Maksupalvelun tarjoajat Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat

Luottokelpoisuuden arviointi Määräykset ja ohjeet 3/2017 (pdf)
Luottolaitokset Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät

Maksamattomat lainat ja ulosmittaus Määräykset ja ohjeet 4/2017 (pdf)
Luottolaitokset Maksupalvelun tarjoajat

Arvopaperimarkkinoiden toiminta

Ohje markkinatakaustoimintaa ja ensimarkkinoilla suoritettavia operaatioita koskevasta poikkeuksesta Määräykset ja ohjeet 5/2013 (pdf)
Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto Määräykset ja ohjeet 6/2013 (pdf)
Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Julkinen ostotarjous ja tarjousvelvollisuus Määräykset ja ohjeet 9/2013 (pdf)
Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Määräykset ja ohjeet 13/2013 (pdf)
Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Työeläkevakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat

Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Määräykset ja ohjeet 14/2013 (pdf)
Pörssi ja muut kauppapaikat Sijoituspalvelun tarjoajat

Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Määräykset ja ohjeet 6/2016 (pdf)
Pörssi ja muut kauppapaikat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Markkinoiden tunnustelua vastaanottavat henkilöt Määräykset ja ohjeet 10/2016 (pdf)
Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Työttömyysvakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Ohjeet hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemiseksi Määräykset ja ohjeet 5/2017 (pdf)
Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Työttömyysvakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti Määräykset ja ohjeet 2/2018 (pdf)
Pörssi ja muut kauppapaikat Sijoituspalvelun tarjoajat

Arvopaperikeskusasetuksen 9 artiklan mukaista sisäistä toimitusta koskevaa raportointia varten Määräykset ja ohjeet 6/2019 (pdf)
Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat

Vakuutustoiminta

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Määräykset ja ohjeet 1/2011 (pdf)
Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Työttömyysvakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat

Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet Määräykset ja ohjeet 4/2012 (pdf)
Työeläkevakuutus

Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet Määräykset ja ohjeet 5/2012 (pdf)
Työeläkevakuutus

Työeläkelaitosten vakavaraisuus Määräykset ja ohjeet 13/2012 (pdf)
Työeläkevakuutus

Työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet Määräykset ja ohjeet 17/2013 (pdf)
Työttömyysvakuutus

Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat Määräykset ja ohjeet 19/2013 (pdf)
Työeläkevakuutus Sairaus- ja avustuskassat

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi II -ohjeet I osa Määräykset ja ohjeet 1/2015 (pdf)
Vahinko- ja henkivakuutus

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Määräykset ja ohjeet 4/2015 (pdf)
Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toiminnan aloittaminen ja hallintojärjestelmä Määräykset ja ohjeet 6/2015 (pdf)
Vahinko- ja henkivakuutus

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi II- ohjeet II osa, raportointia koskevat ohjeet Määräykset ja ohjeet 8/2015 (pdf)
Vahinko- ja henkivakuutus

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi II- ohjeet II osa, muut kuin raportointia koskeva ohjeet Määräykset ja ohjeet 9/2015 (pdf)
Vahinko- ja henkivakuutus

Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiö Määräykset ja ohjeet 1/2016 (pdf)
Työeläkevakuutus

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen Määräykset ja ohjeet 9/2016 (pdf)
Työeläkevakuutus

Työeläkevakuutusyhtiöiden hallinto Määräykset ja ohjeet 2/2017 (pdf)
Työeläkevakuutus

Merimieseläkekassan hallinto Määräykset ja ohjeet 10/2017 (pdf)
Työeläkevakuutus

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallinto julkaiseminen Määräykset ja ohjeet 8/2018 (pdf)
Työeläkevakuutus

Lisäeläkelaitosten hallinto Määräykset ja ohjeet 1/2019 (pdf)
Työeläkevakuutus

Eläkekassat Eläkekassat (pdf)
Työeläkevakuutus

Eläkesäätiöt Eläkesäätiöt (pdf)
Työeläkevakuutus

Hautaus- ja eroavustuskassat Hautaus- ja eroavustuskassat (pdf)
Sairaus- ja avustuskassat

Ulkomaiset ETA-vakuutusyhtiöt Yleisen edun ehdot ulkomaisille ETA-vakuutusyhtiöille (pdf)
Vahinko- ja henkivakuutus

Ulkomaiset ETA-vakuutusedustajat Yleisen edun ehdot ulkomaisille ETA-vakuutusedustajille (pdf)
Vakuutusedustajat

Ulkomaiset ETA-lisäeläkelaitokset Ulkomaisten ETA-lisäeläkelaitosten säännökset (pdf)
Työeläkevakuutus

Erinäisiä määräyksiä ja ohjeita

LEI-tunnuksen käyttöönotto Määräykset ja ohjeet 9/2014 (pdf)
Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Vahinko- ja henkivakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Määräykset ja ohjeet 2/2015 (pdf)
Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden laskenta ja raportointi Määräykset ja ohjeet 7/2015 (pdf)
Luottolaitokset Vahinko- ja henkivakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat

EBA:n GSII-ohjeen noudattaminen Määräykset ja ohjeet 4/2016 (pdf)
Luottolaitokset

Määräosuuksien hankinnan ja lisäämisen arviointia koskevat ohjeet Määräykset ja ohjeet 9/2017 (pdf)
Luottolaitokset Vahinko- ja henkivakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat

Yksinkertaisen, läpinäkyvän ja standardoidun arvopaperistamisen kriteerit Määräykset ja ohjeet 3/2019 (pdf)
Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Työttömyysvakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat

Määräykset ja ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta Määräykset ja ohjeet 7/2019 (pdf)
Sijoituspalvelun tarjoajat

Sisäisten liiketoimien ilmoittaminen Standardi RA1.1 (pdf)
Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Standardi RA1.2 (pdf)
Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta Standardi 1.5 (pdf)
Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.10 (pdf)
Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat

Määräys luottolaitoksen ja sen konsolidointiryhmän osakkeen- ja kiinteistöomistuksen ilmoittamisesta Määräys 105.2 (pdf)
Luottolaitokset

Ohje osuuspankkien yhteenliittymään kuuluvien luottolaitosten omistamien luotto- ja rahoituslaitosten osakkeiden ja osuuksien ilmoittamisesta Ohje 301.5 (pdf)
Luottolaitokset