Tähän on koottu määräys- ja ohjekokoelman kohderyhmät yleisellä tasolla.
Tarkistathan aina tarkan kohderyhmän (soveltamisala) asianomaisesta määräys- ja ohjeasiakirjasta.

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Valvottavan toiminnan järjestäminen
Ulkoistaminen rahoitussektoriin kuuluvissa valvottavissa Määräykset ja ohjeet 1/2012 (pdf)
Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Sijoituspalvelun tarjoajat
Sijoituspalvelujen toiminnan järjestäminen ja menettelytavat Määräykset ja ohjeet 7/2018 (pdf)
Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat
Hallinto ja ohjaus Määräykset ja ohjeet 14/2021 (pdf)
Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen Määräykset ja ohjeet 2/2023 (pdf)
Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat Virtuaalivaluutan tarjoajat
Riskienhallinta
Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa Määräykset ja ohjeet 8/2014 (pdf)
Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat
Ohjeet stressitestauksesta Määräykset ja ohjeet 2/2019 (pdf)
Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat
Markkinariskien hallinta Standardi 4.4c (pdf)
Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat
Likviditeettiriskin hallinta Standardi 4.4d (pdf)
Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat
Menettelytavat
Pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet 10/2012 (pdf)
Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat Sijoituspalvelun tarjoajat
Asiakasvalitusten käsittely Määräykset ja ohjeet 3/2013 (pdf)
Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat
Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Määräykset ja ohjeet 15/2013 (pdf)
Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat
Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Määräykset ja ohjeet 16/2013 (pdf)
Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat
Tuotehallintamenettely Määräykset ja ohjeet 5/2016 (pdf)
Luottolaitokset Maksupalvelun tarjoajat Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat
Arvopaperimarkkinoiden toiminta
Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto Määräykset ja ohjeet 6/2013 (pdf)
Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat
Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Määräykset ja ohjeet 13/2013 (pdf)
Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Työeläkevakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat
Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Määräykset ja ohjeet 14/2013 (pdf)
Pörssi ja muut kauppapaikat Sijoituspalvelun tarjoajat
Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Määräykset ja ohjeet 6/2016 (pdf)
Pörssi ja muut kauppapaikat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat
Markkinoiden tunnustelua vastaanottavat henkilöt Määräykset ja ohjeet 10/2016 (pdf)
Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Työttömyysvakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat
Ohjeet hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemiseksi Määräykset ja ohjeet 5/2017 (pdf)
Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Maksupalvelun tarjoajat Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Työttömyysvakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat
Tietojen esittäminen esiteasetuksen mukaisissa esitteissä Määräykset ja ohjeet 9/2019 (pdf)
Sijoituspalvelun tarjoajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat
Vakuutustoiminta
Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Määräykset ja ohjeet 1/2011 (pdf)
Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Työttömyysvakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat
Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Määräykset ja ohjeet 4/2015 (pdf)
Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat
Erinäisiä määräyksiä ja ohjeita
LEI-tunnuksen käyttöönotto Määräykset ja ohjeet 9/2014 (pdf)
Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Vahinko- ja henkivakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat
Määräosuuksien hankinnan ja lisäämisen arviointia koskevat ohjeet Määräykset ja ohjeet 9/2017 (pdf)
Luottolaitokset Vahinko- ja henkivakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat
Yksinkertaisen, läpinäkyvän ja standardoidun arvopaperistamisen kriteerit Määräykset ja ohjeet 3/2019 (pdf)
Luottolaitokset Pörssi ja muut kauppapaikat Arvopaperikeskus Rahastoyhtiöt Asuntoluoton välittäjät Työeläkevakuutus Vahinko- ja henkivakuutus Työttömyysvakuutus Sairaus- ja avustuskassat Vakuutusedustajat Joukkorahoituksen välittäjät Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat Liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat
Sisäisten liiketoimien ilmoittaminen Standardi RA1.1 (pdf)
Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat
Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Standardi RA1.2 (pdf)
Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta Standardi 1.5 (pdf)
Luottolaitokset Sijoituspalvelun tarjoajat
Ohjeet PEPP-valvontaa koskevaan raportointiin Määräykset ja ohjeet 6/2021 (pdf)
Luottolaitokset Rahastoyhtiöt Vahinko- ja henkivakuutus Sijoituspalvelun tarjoajat Vaihtoehtorahastojen hoitajat
Yleisen edun ehdot ulkomaisille ETA-vakuutusedustajille
Vahinko- ja henkivakuutus Vakuutusedustajat