Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot
  • Lausuntopyyntö 2.8.2019 Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelma - Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa
  • Lausuntopyyntö 6/2014 Finanssivalvonnan operatiivisen riskin hallintaa koskevat määräykset ja ohjeet rahoitussektorin valvottaville

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Määräys- ja ohjekokoelma