Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot
  • Lausuntopyyntö 6/2014 Finanssivalvonnan operatiivisen riskin hallintaa koskevat määräykset ja ohjeet rahoitussektorin valvottavilleMääräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 6/2014, 23.6.2014, (dnro FIVA 8/01.00/2014) saadut lausunnot

Yhteenveto saapuneista lausunnoista

Määräys- ja ohjekokoelma