Valvottavatiedote 10.12.2014 – 83/2014

Operatiivisen riskin hallintaa koskevat määräykset ja ohjeet rahoitussektorin valvottaville tulevat voimaan 1.2.2015

Finanssivalvonta on 4.11.2014 antanut uudet määräykset ja ohjeet operatiivisen riskin hallinnasta rahoitussektorin valvottaville.

Määräysten ja ohjeiden sisältö

Operatiivisen riskin hallintaa koskevien määräyksissä ja ohjeissa on otettu huomioon ajantasainen lainsäädäntö. Luvussa 9.2 on määritelty Finanssivalvonnalle tehtävä vuosi-ilmoitus operatiivisen riskin aiheuttamista suurimmista tappiotapahtumista. Ensimmäinen ilmoitus tehdään vuonna sattuneista 2015 tapahtumista.

Seuraavat standardit ja standardien luvut kumotaan:

  • 4.4b Operatiivisen riskin hallinta
  • RA 4.2 Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen
  • standardin 6.1 Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta luku 9.7
  • standardin RA 6.1 Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta luku 4.3.4.

Lisätietoja antaa

riskiasiantuntija Tuomo Malin, puhelin 010 831 5324.

Liite

Määräykset ja ohjeet 8/2014