Rahastoyhtiöitä koskeva lainsäädäntö

Kansallinen lainsäädäntö:

EU-sääntely

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn ohjeet ja suositukset

Finanssivalvonnan kannanotot ja tulkinnat