Johdon liiketoimet

Liikkeeseenlaskijan johtohenkilöt ja heidän lähipiirinsä ovat velvollisia ilmoittamaan liikkeeseenlaskijalle ja Finanssivalvonnalle kyseisen liikkeeseenlaskijan osakkeilla, vieraan pääoman ehtoisilla välineillä, johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet (MAR 19 artikla).

Tarkempia tietoja ilmoitusvelvollisuuteen löytyvistä asioista löytyy täältä.

Ohjeita uuden ilmoituksen täyttöön

Ilmoituslomakkeen löydät sähköisen asioinnin etusivulta Avoimien palveluiden alta otsikolla Johtohenkilöiden liiketoimet.

Ensimmäinen sivu (Perustiedot)

 • Valitse aluksi haluamasi ilmoitustapa. Mikäli haluat täyttää ilmoituslomakkeen selaimessa, valitse ”Lomake”. Halutessasi voit lähettää myös valmiiksi muodostetun XML-tiedoston.
 • Ilmoituksen tiedot -kohdassa voit valita, oletko tekemässä omaa ilmoitusta vai ilmoitusta toisen puolesta, onko ilmoitusvelvollinen luonnollinen- vai oikeushenkilö ja oletko tekemässä uutta ilmoitusta vai muutosta aiempaan ilmoitukseen.
  • Oma ilmoitus tulee valita silloin, kun olet itse ilmoitusvelvollinen. Kun valittuna on oma ilmoitus, täyttyvät palvelussa kirjautuneena olevan henkilön tiedot automaattisesti Ilmoitusvelvollinen-kohtaan. Muista kuitenkin täyttää myös ilmoitusvelvollisen asema.
  • Kun valittuna on ”Ilmoitus toisen puolesta”, on ilmoitusvelvollisen kohdalle mahdollista täyttää toisen henkilön tiedot.
  • Luonnollinen tai oikeushenkilö valitaan sen mukaan, onko ilmoitusvelvollinen fyysinen henkilö vai lähipiiriyhteisö.
  • Ilmoitukseen valitaan aina uusi ilmoitus, ellei tarkoitus ole korjata aiemmin lähetettyä ilmoitusta. Mikäli valitaan ”Muutos” aukeaa lomakkeelle täytettäväksi korjattavan ilmoituksen asianumero ja muutoksen syy.
 • Ilmoita ilmoitusvelvollisen henkilön tiedot sekä liikkeeseenlaskijan tiedot (nimi ja LEI-tunnus).
 • Jos ilmoitusvelvollinen on lähipiiriin kuuluva henkilö, ilmoita lisäksi johtotehtävissä toimivan henkilön nimi ja asema liikkeeseenlaskijassa.

Toinen sivu (Liiketoimea koskevat tiedot)

 • Ilmoita liiketoimen päivämäärä ja toteutuspaikka.
 • Ilmoita liiketoimen luonne.
 • Ilmoita instrumenttia koskevat tiedot.
 • Ilmoita liiketoimen yksityiskohtaiset tiedot.
  • Valitse ensin hinnan yksikkö päästäksesi syöttämään volyymin ja yksikköhinnan.
  • Mikäli toteutuneita eriä on useita, voit myös kopioida ja liittää erilliset liiketoimirivit niille varattuun kenttään.
 • Lomake laskee automaattisesti yhdistetyt tiedot.
 • Toinen sivu tulee lisätä useamman kerran, jos ilmoitusvelvollisella on useampia liiketoimia ilmoitettavana ilmoitusajan sisällä ja liiketoimet koskevat liikkeeseenlaskijan eri rahoitusvälineitä, eri liiketoimityyppejä, eri kauppapaikkaa tai liiketoimet on tehty eri päivämäärinä. Kukin edellä mainituista seikoista vaatii erillisen sivun liiketoimikohtaisia tietoja varten.

Kolmas sivu (Yhteenveto)

 • Sivulla näet täyttämäsi ilmoituksen sekä XML-muotoisena että pörssitiedotteen muotoisena tiivisteenä. Voit kopioida sivulta nämä tiedot lähetettäväksi sähköpostitse liikkeeseenlaskijalle, joka on velvollinen julkistamaan ilmoituksen tiedot.

Neljäs sivu (Lähetys)

 • Sivulta saat ladattua tekemäsi ilmoituksen pdf-muotoisena liitetiedostona. Lähetä ilmoitus Finanssivalvonnalle painamalla Lähetä-nappia.

Muutoksen tekeminen aiempaan ilmoitukseen

 • Mikäli aiemmin lähettämäsi liiketoimi-ilmoitus sisältää virheen, voit tehdä korjauksen lähettämällä muutosilmoituksen. Muutosilmoituksen tekeminen onnistuu helpoiten seuraavasti:
  • Valitse sähköisen asioinnin ylävalikosta kohta Asiointikansio.
  • Valitse lähetetyistä asioista korjattava johdon liiketoimi-ilmoitus.
  • Kopioi itsellesi talteen korjattavan ilmoituksen asianumero (joka on muotoa FISA XXX/02.05.10/2021).
  • Paina Kopioi pohjaksi -painiketta.
  • Vaihda lomakkeen ensimmäiseltä sivulta Ilmoituksen tyypiksi Muutos. Tällöin lomakkeelle avautuu kaksi lisäkenttää, joihin täytetään muutettavan ilmoituksen asianumero ja muutoksen syy.
  • Täytettyäsi lisäkentät voit tehdä lomakkeen korjattaviin kohtiin haluamasi muutokset.
  • Lopuksi lähetä muutosilmoitus samaan tapaan kuin ensimmäinen ilmoitus.