Vahinko- ja henkivakuutus

Finanssivalvonnan Vahinko- ja henkivakuutustoimisto on osa Vakuutusvalvontaosastoa, joka vastaa kokonaisvaltaisesti vakuutussektorin vakavaraisuusvalvonnasta. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että toimijoilla on taloudelliset edellytykset suoriutua velvoitteistaan kuten vakuutuskorvausten ja eläkkeiden maksamisesta.

Valvomme vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden hallinnon luotettavuutta ja riskienhallinnan menettelytapoja. Arvioimme vakuutusteknisiä riskejä kuten vastuuvelan laskentaa ja vastuuvelan riittävyyttä sekä sijoitustoiminnan riskejä.

Lisäksi valvomme vakuutussektorin valvottavien tilinpäätöstietojen oikeellisuutta kannattavuuden ja vakavaraisuuslaskennan näkökulmasta. Osallistumme kansainväliseen yhteistyöhön ml. valvontakollegioyhteistyö omalla vastuualueellamme.

 

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit julkaisuarkistossa Kaisussa

Tilastot

Vahinkovakuutusyhtiöitä koskevat tilastot
Henkivakuutusyhtiöitä koskevat tilastot

Valvottavatapaamiset

Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden valvottavatapaamiset

18.4.2018 Solvenssi II raportointi -webinaarin esitysmateriaali (pdf)
Yleistä Solvenssi II -raportoinnista (video)
Säännöllisen raportoinnin muutosanalyysi (video)
11.12.2017 valvottavatilaisuuden esitysmateriaali (pdf)