Lehdistötiedote 25.7.2019

Raportti rahanpesun estämisestä ja sen valvonnasta Euroopassa korostaa valvontaresurssien riittävyyttä ja maiden välisen yhteistyön tärkeyttä

Euroopan komissio on julkaissut raportin, jossa selvitetään rahanpesun estämisen velvollisuuksien noudattamista pankeissa sekä viranomaisten valvontatoimia Euroopan unionin maissa. Raportti korostaa viranomaistoimien ja valvontaresurssien riittävyyden sekä valvojien välisen yhteistyön merkitystä rahanpesun estämisen valvonnassa.

Komission raportissa esitetään kriittisiä havaintoja erityisesti rahanpesun torjunnan valvontaresurssien riittämättömyydestä, sanktioiden vähäisyydestä ja valvojien välisen yhteistyön puutteista. Tämän lisäksi komissio nostaa esille parannusehdotuksia EU:n pankkien valvonnan koordinoinnin tehostamiseksi ja kansallisen sääntelyn yhdenmukaistamiseksi. Komission esille nostamat kehitysehdotukset ovat sellaisia, joita myös Finanssivalvonta on tukenut.

– Finanssisektorin rikollinen hyväksikäyttö nakertaa luottamusta sekä finanssisektoriin että sen toimijoihin. Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että komission raportin havaintojen perusteella ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin mahdollisimman pikaisesti, Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen sanoo. – Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) toimivallan kasvattaminen on sinänsä kannatettavaa, mutta tavoitteena tulisi olla yhteisen EU-tason valvontaviranomaisen perustaminen.

Finanssivalvonnan tehtävä on valvoa, että finanssimarkkinoilla toimivat noudattavat niitä koskevia säännöksiä ja määräyksiä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä.

Finanssivalvonta on tiedottanut keväällä kasvattavansa rahanpesun estämisen valvonnan resurssit kymmeneen henkilöön kuluvan vuoden aikana, mikä tarkoittaa niiden kaksinkertaistumista vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Komission havainnot ovat samansuuntaisia maailmanlaajuisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän FATFin julkaiseman maa-arvion kanssa. Finanssivalvonta tiedotti FATFin maa-arviosta lehdistötiedotteella 16.4.2019.

Komission raportti perustuu analyysiin julkisuudessa esillä olleista tapauksista, joissa pankit eivät ole noudattaneet rahanpesun estämisen sääntelyä.

Lisätietoja antaa

Pekka Vasara, toimistopäällikkö. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.