Lainaaminen

Mitä riskejä lainaamiseen liittyy?

Yksi tapa arvioida riskejä on jakaa riskiin vaikuttavat tekijät kahteen ryhmään sen mukaan, vaikuttavatko ne

 • lainanhoitokykyysi (esimerkiksi työttömyys tai korkojen nousu) tai
 • vakuuksien arvoon (esimerkiksi asuntojen hintojen lasku).

Seuraavassa kuvassa esitetään eri vaihtoehtojen seuraukset:

Lainanhoitokyky ja vakuudet

Tilanne on ongelmaton, kun sekä vakuuksien arvo että oma lainanhoitokykysi säilyvät ennallaan (tilanne ylhäällä oikealla).

Riski kasvaa, jos vakuuksien arvo laskee. Tilanne on kuitenkin hallittavissa, jos oma lainanhoitokykysi säilyy ennallaan (tilanne ylhäällä vasemmalla). Pelkkä vakuuksien arvon aleneminen ei yleensä aiheuta suoria seurauksia, jos omat mahdollisuutesi hoitaa lainaa säilyvät ennallaan. Mikäli vakuuden arvon lasku ei johdu vakuudenantajan toimista, pankki ei voi vaatia lisävakuuksia.

Sen sijaan jos oma lainanhoitokykysi heikkenee niin paljon, ettet pysty enää suoriutumaan lainan lyhennyksistä, tulee eteen vakuuksien realisointi – esimerkiksi asunnon myynti (tilanne alhaalla oikealla).

Vakavin tilanne syntyy silloin, kun sekä maksukykysi että vakuuksien kattavuus heikkenevät (tilanne alhaalla vasemmalla). Tällöin et enää selviydy lainasta vakuuksien realisoinninkaan avulla, ja asuntovelallisena olet ajautunut velkaloukkuun. Velkaloukun riskiä lisää erityisesti velkaosuuteen nähden pieni omarahoitusosuus eli asunnon ennakkosäästämisen vähyys.

Mikä on lainaturvavakuutus?

Tulojesi pienenemiseen liittyvien riskien hallintaa varten pankit myyvät vakuutusyhtiöiden myöntämiä lainan takaisinmaksamisen turvaavia lainaturvavakuutuksia. Vakuutuksella voidaan suojautua esimerkiksi työttömyyden, kuoleman tai sairastumisen varalta.

Mitä minun pitää selvittää ennen lainaturvavakuutuksen ostamista?

Ennen lainaturvavakuutuksen ottamista sinun kannattaa selvittää muun muassa seuraavat asiat:

 • Millaisiin riskeihin voit ja sinun kannattaa lainaturvalla varautua? Tarjolla on erilaisia lainaturvavakuutuksia, jotka sisältävät esimerkiksi kuolemanvaravakuutuksen ja vakuutuksen työttömyyden, pysyvän tai tilapäisen työkyvyttömyyden tai tapaturmaisen pysyvän haitan varalta.
 • Millaisin ehdoin voit saada vakuutuskorvausta lainaturvan perusteella? Esimerkiksi pysyvän haitan korvattavuus saattaa edellyttää vakavaa haittaa.
 • Kuinka pitkään voit saada vakuutuskorvausta lainaturvan perusteella? Esimerkiksi työkyvyttömyysvakuutuksessa ja työttömyysvakuutuksessa korvauksen maksaminen on voitu rajoittaa 12 kuukauteen. Työttömyysvakuutuksessa korvauksen uudelleen maksamiselle voi olla kuuden kuukauden työssäoloedellytys.
 • Mitkä ovat lainaturvan kustannukset suhteessa mahdollisiin vakuutuskorvauksiin?
 • Millaisia vaihtoehtoja sinulla on lainaturvalle? Ovatko täydentävät lakisääteiset ja vapaaehtoiset turvajärjestelmät ja vakuutukset perheen tuloihin ja varoihin nähden riittäviä? Kannattaa muistaa, että lainaturvavakuutus on usein sidottu lainanhoitamiseen - eli jos vakuutusturvaa tarvitaan, korvaus on käytettävä lainan hoitamiseen. 

Voinko varautua yllätyksiin kotikonstein?

Voit varautua tulojen ja menojen muutoksiin myös omalla ennakoivalla toiminnalla: voit pitää lainanhoitotilillä tai muulla parempaa tuottoa tarjoavalla tilillä ylimääräistä puskurirahastoa. Voit kasvattaa puskurirahastoa hyvän taloudellisen tilanteen aikana maksamalla tilille enemmän kuin lainan maksuerä on.

Riittävän suuri puskuri mahdollistaa myös "maksuttomien" kuukausien pitämisen, jolloin lainan maksuerät otetaan kokonaan puskuritililtä ilman että tilille tarvitsisi siirtää uutta rahaa.

Mihin minun pitää kiinnittää huomiota lainasopimuksessa?

Lainanhakijana kannaltasi olennaisia ehtoja ovat

 • lainasta aiheutuvat kulut
 • lainan lyhennystapa ja takaisinmaksuaikataulu
 • lainaehtojen muuttamisperusteet (muun muassa korkoperusteen muuttaminen sekä lainan ennenaikainen lyhentäminen ja takaisinmaksu) sekä
 • lainan irtisanomisperusteet.

Lainasopimuksesta voi seurata lainan takaisinmaksun lisäksi muitakin velvoitteita, jotka sinun tulee tietää ennen sopimukseen sitoutumista. Tällainen velvoite voi olla esimerkiksi lainan ottajan tiedonantovelvollisuus taloudellisen tilanteen muuttumisesta.

Kannattaa varmistaa, että kaikki sovitut ehdot kirjataan kirjalliseen lainasopimukseen. Näin voit välttää mahdollisia myöhempiä todisteluvaikeuksia. Sinun on myös huolehdittava siitä, että lainan antaja antaa kopion lainasopimuksesta (velkakirjasta) ja maksusuunnitelmasta sekä mahdollisesta vakuussopimuksesta. Nämä asiakirjat tulee säilyttää huolellisesti.

Voinko muuttaa lainan maksusuunnitelmaa?

Maksusuunnitelman muuttaminen voi olla mahdollista laina-aikana. Voit sopia pankin kanssa esimerkiksi lyhennysvapaista jaksoista, joiden aikana maksat vain lainan koron.

Mikäli haluat varautua tähän mahdollisuuteen, sovi siitä jo lainaa neuvoteltaessa ja kirjauta asia lainasopimukseen. Oman taloudellisen tilanteesi muuttuessa kannattaa aina olla yhteydessä pankkiin.