Takaus ja panttaus

Mihin vaaditaan vakuuksia?

Lainan vakuudeksi annettavan takauksen tai pantin on tarkoitus turvata lainan takaisinmaksu lainan myöntäjälle eli velkojalle. Vaikka lainapäätös perustuu ensisijaisesti luotonhakijan maksukykyyn, myös lainan takaisinmaksun turvaksi annettavalla vakuudella on merkitystä.

Mikä on täytetakaus?

Asuntolainoissa vakuutena on useimmiten ostettava asunto. Ulkopuolisen yksityishenkilön asuntolainalle antama takaus tai panttaus on niin sanottu täytetakaus. Jos velallinen ei maksa velkaa, lainaa voidaan periä takaajalta tai pantinantajalta vain, jos vakuutena oleva velallisen asunto ei riitä koko velan maksuun.

Mikä on takaajan rooli?

Takauksessa takaaja vastaa lainasta tai sovitusta määrästä henkilökohtaisella omaisuudellaan. Jos takaus on omavelkainen, velkoja saa periä velkaa suoraan takaajalta.

Takaajia voi olla useampia, jolloin kukin takaaja vastaa velasta yhteisvastuullisesti. Erääntynyttä velkaa voidaan vaatia maksettavaksi keneltä tahansa takaajalta. Jos takaaja joutuu maksamaan velan, on hänellä oikeus saada velalliselta takauksen perusteella velkojalle suorittamansa määrä. Sama oikeus takaajalla on muita yhteisvastuullisia takaajia kohtaan pääluvun mukaisessa suhteessa siltä osin kuin hän on suorittanut erääntynyttä päävelkaa yli oman osuutensa.

Mikä on valtiontakaus?

Omistusasuntolainaa hakeva yksityisasiakas voi saada lainalleen myös valtiontakauksen. Pankit välittävät valtiontakauksia asuntolainapäätöstensä yhteydessä. Valtion takaama asuntolaina voi olla korkeintaan 85 % asunnon hankintahinnasta tai omakotitalon rakentamisen kustannusarviosta.

Mitä tarkoittaa panttaus?

Panttauksessa velallinen tai muu henkilö antaa omaisuuttaan lainan vakuudeksi. Mikäli lainaa ei makseta, velkoja saa myydä vakuudeksi annetun omaisuuden ja käyttää myynnistä saadut varat lainan maksuun.

Miten vakuuden arvo määritetään?

Velkoja määrittää vakuudeksi annettavan omaisuuden arvon itsenäisesti. Vakuusarvo ei ole sama kuin kohteen käypä arvo.

Esimerkiksi pankki arvioi kiinteistön tai asunto-osakkeiden vakuusarvon vähentämällä tietyn suuruisen varmuusmarginaalin kohteen käyvästä arvosta. Tällä pankki varmistaa sen, että kohteen käyvän arvon laskiessa lainan takaisinmaksu ei vaarannu. Pankki ei kuitenkaan voi vaatia yksityisasiakkaalta lisävakuuksia vakuuden arvon normaalin alenemisen vuoksi.

Mitä pankit hyväksyvät vakuudeksi?

Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen lisäksi pankit hyväksyvät vakuudeksi esimerkiksi talletuksia ja pörssissä listattuja osakkeita. Näidenkin vakuusarvoja laskiessaan pankki vähentää tapauskohtaisen varmuusmarginaalin omaisuuden käyvästä arvosta.

Mitä minun tulee takaajana tai pantinantajana tietää?

Selvitä seuraavat asiat ennen kuin sitoudut takaajaksi tai antamaan pantin:

  • Selvitä velalliselta hänen taloudellinen tilanteensa.
  • Selvitä takaus- tai panttaussitoumuksen sisältö ja laajuus.
  • Selvitä kaikki epäselvät kohdat ennen sopimuksen allekirjoittamista.
  • Jos vastaat vain osasta velkaa tai olet velasta vastuussa vain tietyn ajan, pidä tarkoin huolta, että tällaiset ehdot kirjataan sopimukseen.
  • Huolehdi siitä, että saat oman kappaleesi takaus- tai panttaussitoumuksesta sekä jäljennökset niistä velkakirjoista lyhennysasiakirjoineen, joita antamasi sitoumus koskee. Säilytä ne huolellisesti.
  • Varaudu aina siihen, että voit joutua vastaamaan antamastasi sitoumuksesta.