Arvot ja strategia

Missio

Missiomme on turvata finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.

Visio

Valvonnan laatu ja tehokkuus on eurooppalaista kärkitasoa.

Arvot

Toimintaamme ohjaavat neljä arvoa:

 • UUDISTUVA
 • VASTUULLINEN
 • TULOKSELLINEN
 • YHDESSÄ

Finanssivalvonnan strategiset tavoitteet vuosille 2017−2019 ovat

1. Toimintaympäristön mukana muuttuva valvonta

 • Torjumme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta uhkaavia riskejä oikeasuhtaisella toiminnalla
 • Määritämme valvonnan syvyyden valvottavan riskipitoisuuden ja asian merkittävyyden perusteella
 • Painotamme työssämme tarkastuksia ja teema-arvioita
 • Mukautamme toimintaamme pankki-, vakuutus- ja rahoitusmarkkinoiden muutoksia vastaavasti
 • Painotamme eurooppalaisessa sääntely- ja valvontatyössä Suomen finanssimarkkinoiden kannalta kriittisiä osa-alueita
 • Tiivistämme yhteistyötä pohjoismaisten valvojien kanssa Suomen finanssimarkkinoiden vakauden ja luottamuksen edistämiseksi
 • Edistämme innovaatiomyönteistä ilmapiiriä finanssisektorilla

2. Laadukas ja tehokas

 • Edistämme yhtenäisten riskiperusteisten valvontakäytänteiden muodostumista EU:ssa
 • Hyödynnämme EU-viranomaisten ohjeistusta ja EKP:n valvontakäytäntöjä kattavasti
 • Hyödynnämme digitalisaation mahdollisuudet täysipainoisesti
 • Prosessimme ovat standardisoituja ja tehokkaita
 • Raportointi- ja analyysijärjestelmämme ovat ajan tasalla

3. Asiantunteva ja arvostettu

 • Henkilöstöllämme on vahva tavoitteitamme tukeva osaaminen
 • Luomme edellytykset jatkuvalle työssä oppimiselle
 • Esimiestyömme on kannustavaa ja muutoksen johtamiseen painottuvaa
 • Olemme digitalisaation osaaja finanssisektorilla
 • Olemme arvostettu finanssialan ammattilaisten työnantaja
 • Viestintämme on proaktiivista

Finassivalvonnan strategia vuosiksi 2017-2019 (pdf)