Arvot ja strategia

Missio

Turvaamme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden ja sijoittajien suojaa ja vakuutettuja etuja.

Visio

Valvonnan vaikuttavuus ja tehokkuus ovat eurooppalaista kärkitasoa.

Arvot

Toimintaamme ohjaavat neljä arvoa:

 • UUDISTUVA
  Ennakoimme toimintaympäristömme ja valvontakentän muutokset sekä kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Olemme ajan hermolla ja mukana kansainvälisessä muutoksessa.

 • VASTUULLINEN
  Toimintamme on johdonmukaista, rakentavaa ja laadukasta. Tiedostamme toimiemme seuraukset. Viestimme avoimesti vastuumme kantaen.

 • TULOKSELLINEN
  Keskitymme olennaiseen. Kannamme vastuuta omasta ja työyhteisön tuloksesta. Olemme valppaita ja tartumme toimeen.

 • YHDESSÄ
  Olemme kannustava työyhteisö. Kehitämme itseämme ja tuemme toistemme kehittymistä. Luomme hyvää yhteishenkeä. Toimimme hyvässä yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa.

Finanssivalvonnan strategia 2020−2022

1. Toimintaympäristön mukana muuttuva valvonta

 • Kohdennamme valvontaamme valvottavan riskipitoisuuden ja asian merkittävyyden perusteella
 • Huomioimme valvonnassamme finanssialan digitalisaatiokehityksen
 • Huomioimme valvonnassamme ilmastonmuutoksen ja ilmastopolitiikan vaikutukset finanssisektorille
 • Toimimme niin, että rahanpesun estämisen valvonnan ennaltaehkäisevä vaikutus toteutuu ja Suomella on hyvä maine rahanpesun torjunnassa
 • Olemme varautuneet finanssisektorin ja sen palveluiden häiriötilanteisiin

2. Asiantunteva ja arvostettu

 • Henkilöstöllämme on vahva tavoitteitamme tukeva osaaminen
 • Teemme tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa ja hyödynnämme sidosryhmien osaamista alueilla, joille ei ole tarkoituksenmukaista hankkia omaa syväosaamista
 • Hyödynnämme henkilöstön osaamista joustavasti yli organisaatiorajojen
 • Esimiestyömme tukee hyvää työilmapiiriä, on kannustavaa ja muutoksen johtamiseen painottuvaa
 • Olemme arvostettu finanssialan ammattilaisten työnantaja

3. Laadukas ja tehokas

 • Prosessimme ovat standardisoituja ja tehokkaita
 • Hyödynnämme valvonnassa kattavasti sekä yhteistyötä EU-viranomaisten kanssa että EKP:n valvontakäytäntöjä
 • Vahvistamme valvonnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta  nykyaikaisilla IT-järjestelmillä
 • Hyödynnämme dataan perustuvaa analyysiä systemaattisesti valvonnan suuntaamisessa
 • Tuemme viestinnällä strategisia tavoitteitamme

Finanssivalvonnan strategia vuosiksi 2020−2022 (pdf)