Asiakasvalitusilmoitukset

Finanssivalvonta kerää laissa säädetyn valvontatehtävänsä hoitamiseksi tietoja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 luvun 18 §:n perusteella valvottaviensa saamista asiakasvalituksista toimiluvan varaisten palvelujen ja niihin liittyvien tuotteiden osalta.

Finanssivalvonnan valvottavat ilmoittavat kerättävät tiedot sähköisen asiointipalvelun kautta kirjautumalla järjestelmään, täyttämällä vaaditut ilmoitustiedot ja lähettämällä ilmoitus Finanssivalvontaan. Ilmoitukseen liittyvät yhteydenotot voidaan tehdä sähköisen asiointijärjestelmän viestitoimintojen avulla.

Asiakasvalitusilmoitusten raportointi Finanssivalvonnalle:

Raportointilomake* Raportointivelvolliset** Raportointiperiodit ja määräajat

Pankkipalvelut

Lomake (pdf)
Talletuspankit ja talletuksia
vastaanottavien ulkomaisten
luottolaitosten sivuliikkeet
Suomessa (ETA-maista)

Lomakkeen mukaiset tiedot vuosittain ajalta 1.1.-30.6. raportoidaan 31.8. mennessä ja 1.7.-31.12. tiedot raportoidaan seuraavana vuonna 31.1. mennessä

Sijoituspalvelut

Lomake (pdf)

  • sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluja tarjoavat:

  • luottolaitokset,
  • rahastoyhtiöt ja
  • toimiluvalliset vaihtoehtorahastojen hoitajat
Lomakkeen mukaiset tiedot vuosittain ajalta 1.1.-30.6. raportoidaan 31.8. mennessä ja 1.7.-31.12. tiedot raportoidaan seuraavana vuonna 31.1. mennessä

Vakuutuspalvelut

Lomake (pdf)

Vakuutustoimintaa harjoittavat yhteisöt

Lomakkeen mukaiset tiedot vuosittain ajalta 1.1.-31.12. raportoidaan seuraavana vuonna 31.3. mennessä

* Oheisista lomakkeista ilmenevät raportoitavat tietosisällöt. Varsinainen
raportointi tehdään sähköisessä asiointijärjestelmässä, jonne avautuu vastaava
lomake.

** Raportointivelvollisuus ei välttämättä koske koko valvottavasektoria. Velvollisuus ilmenee valvottavakohtaisesti järjestelmästä: asiointipalvelu näkyy vain niille valvottaville, jotka ovat raportointivelvollisia. Kuluvan raportointiperiodin lomake muodostuu raportointiperiodin päättyessä.

Sähköiseen asiointiin kirjautuminen

Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin kirjautumissivu