Lehdistötiedote 16.4.2019

Finanssivalvonta vahvistaa rahanpesun estämisen valvontaa – Myös eurooppalaista valvontaa tehostetaan

Finanssivalvonta syventää rahanpesun estämisen valvonnan riskiperusteisuutta sekä lisää valmiuttaan tehdä tarkastuksia ja käyttää valvontaa tehostavia sanktioita aiempaa herkemmin. Samalla Finanssivalvonta vahvistaa myös valvonnan resursseja. Toimenpiteillä vastataan suosituksiin, jotka maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä FATF on julkaissut tänään maaraportissaan. Finanssivalvonta korostaa myös tarvetta vahvistaa eurooppalaista yhteistä valvontaa ilmiön kansainvälisen luonteen vuoksi.

Tänään julkaistu FATFin maa-arvio suosittaa, että Suomessa syvennetään rahanpesun estämisen valvonnan riskiperusteisuutta ja käytetään sanktioita aiempaa herkemmin, mikä edellyttää merkittävää henkilöresurssien kasvattamista.

Finanssivalvonnan tehtävä on valvoa, että finanssimarkkinoilla toimivat noudattavat niitä koskevia säännöksiä ja määräyksiä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä.

– "Finanssivalvonta suhtautuu maa-arviossa annettuihin suosituksiin vakavasti ja on sitoutunut niiden toteuttamiseen. Finanssisektorilla toimiminen edellyttää luottamusta, mikä puolestaan edellyttää, että toimijoilla on nollatoleranssi finanssisektorin rikolliseen hyväksikäyttöön. Valvojalla on oltava riittävät resurssit ja tehokkaat toimintamallit sen valvomiseen, että toimijat noudattavat sääntelyä", Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen sanoo.

Finanssivalvonta on ottamassa käyttöön uuden riskiperusteisen valvontamallin kuluvan vuoden aikana. Rahanpesun estämisen valvonta on keskitetty omaan toimistoonsa ja kuluvan vuoden aikana yksikön henkilöresurssit kasvatetaan yli 10 henkilöön eli kaksinkertaistetaan vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Rahaa pesevät rikolliset pyrkivät järjestelmällisesti hakemaan eri maiden pankkijärjestelmistä heikkouksia mahdollistaakseen rahanpesun. Viime vuosina tämä ilmiö on paljastunut odotettua laajemmaksi. Viimeaikaisissa rahanpesutapauksissa on hyödynnetty normaalia ulkomaankauppaa ja häivytetty varojen alkuperää monimutkaisin yritysjärjestelyin. FATFin tekemissä maatarkastuksissa on myös käynyt ilmi, että maiden välillä on eroja rahanpesun estämisen sääntelyssä ja valvonnassa.

– "Euroopan Unionissa on ilmeinen tarve perustaa yhteinen rahanpesun estämisen valvoja. Näin varmistetaan valvonnan korkea laatu, yhtenäiset valvontakäytännöt ja saumaton tiedonkulku EU-maiden välillä", Tuominen toteaa.

Rahanpesun estämisen valvonta on Euroopassa kansallista. Vaikka valvonnassa tehdään yhteistyötä muiden valvojien kanssa, yhteistyö vapaaehtoisella pohjalla ei ole riittävää. Rahanpesun estämisen valvonnan tehostamiseksi on suunnitteilla lisätä Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) valtuuksia sekä kansallisten rahanpesun estämisen valvojien ja Euroopan keskuspankin välistä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä.

Lisätietoja antaa

Samu Kurri, osastopäällikkö. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin (09) 183 5030, klo 9–16.

Katso myös