Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva lupamenettely ja riskienhallinta

Määräykset ja ohjeet 6/2012 (pdf)

Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva lupamenettely ja riskienhallinta

  • voimassa 1.10.2012 alkaen
  • koskevat kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain (688/2010) mukaista toimintaa; laki on kumottu lailla kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista (151/2022); vanhan lain soveltamisesta uuden lain tultua voimaan, kts. lain 151/2022 51 §:ää

Muuta aiheeseen liittyvää

Määräys- ja ohjekokoelma