Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset

Määräykset ja ohjeet 3/2014 (pdf)

Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset

  • voimassa 15.4.2014 alkaen
  • muutettu 23.1.2018

Näihin määräyksiin ja ohjeisiin liittyy seuraavat liitteet:

1.Toimilupahakemuslomakkeet

Määräykset ja ohjeet 3/2014 ovat kohdan 6.1.5 Vakuutusedustajat osalta päivitettävänä. Ohjeistus ja lomakkeet vakuutusedustajien rekisteröintiin liittyen löytyvät tästä linkistä.

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset (versio 4)

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot
  • Lausuntopyyntö 1/2013 Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet X/2013 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 1/2013, 21.2.2013 (dnro FIVA 2/01.00/2013) saadut lausunnot

Palaute saaduista lausunnoista

Määräys- ja ohjekokoelma