Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar

Föreskrifter och anvisningar 3/2014 (pdf)

Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar

  • gäller från 15.4.2014 tills vidare
  • ändringsdatum 23.1.2018

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

1. Blanketter för ansökan om verksamhetstillstånd för

Avsnitt 6.5.1 Försäkringsförmedlare i föreskrifter och anvisningar 3/2014 uppdateras som bäst. Anvisningar och blanketter för registrering av försäkringsförmedlare finns på följande sida.

Föreskrifter och anvisningar 3/2014 Verksamhetstillstånd, registreringar och anmälningar (versionen 4) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling