Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn

Föreskrifter och anvisningar 8/2014 (pdf)

Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn

  • gäller från 1.2.2015 tills vidare
  • ändringsdatum 1.12.2022

Rapport om störningar (excel)

Skadeanmälan (word)

1. Europeiska bankmyndighetens riktlinjer om rapportering av allvarliga incidenter
Guidelines on major incident reporting under Directive (EU) 2015/2366 (PSD2) (EBA/GL/2017/10) (Utfärdats 29.1.2018, gäller från 1.3.2018)

2. Europeiska bankmyndighetens riktlinjer för hantering av IKT och säkerhetsrisker (EU) nr 2015/2366 (PSD2)
Guidelines on the security measures for operational and security risks of payment services under Directive (EU) 2015/2366 (PSD2) (EBA/GL/2017/17) (Utfärdats 29.1.2018, gäller från 1.3.2018)

3. Europeiska bankmyndighetens riktlinjer om IKT-riskbedömning inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP)
Guidelines on ICT Risk Assessment under the Supervisory Review and Evaluation process (SREP) (EBA/GL/2017/05) (Utfärdats 6.11.2017, gäller från 1.3.2018)

Föreskrifter och anvisningar 8/2014 Hantering av operativa risker i företag under tillsyn inom finanssektorn (versionen 5) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling