Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar i pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring

Föreskrifter och anvisningar 9/2016 (pdf)

Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av placeringar i pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring

  • gäller från 1.1.2017 tills vidare

Läs mer

Föreskriftssamling