Beräkning av belåningsgraden

Föreskrifter och anvisningar 3/2015 (pdf)

Beräkning av belåningsgraden

  • gäller från 1.7.2016 tills vidare
  • ändringsdatum 24.5.2023

Beräkning av den maximala belåningsgraden – frågor och svar

Se också

Föreskrifter och anvisningar 1/2014 Kreditinstitutens riskrapportering 

Föreskrifter och anvisningar 3/2015 Beräkning av belåningsgraden (versionen 3) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling