Tillsynsmeddelande 29.5.2023 – 35/2023

Ändringar i föreskrifter och anvisningar 3/2015 Beräkning av belåningsgraden – från den 1 juli 2023 omfattar tillämpningsområdet också vissa kreditgivare och kreditförmedlare

Finansinspektionen har gjort ändringar i föreskrifter och anvisningar 3/2015 Beräkning av belåningsgraden. Ändringarna hänför sig till lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (186/2023), som träder i kraft den 1 juli 2023. Genom ändringen börjar bestämmelserna om maximal belåningsgrad gälla även vissa kreditgivare och kreditförmedlare.

Ikraftträdandet av föreskrifterna och anvisningarna

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 juli 2023.

Närmare upplysningar lämnas av

Torsten Groschup, ledande specialist, tfn 09 183 5333 eller torsten.groschup(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 3/2015: Beräkning av belåningsgraden