Antal tillsynsobjekt och andra avgiftsskyldiga

Avgiftsskyldiga

31.12.2019

31.12.2020

Kreditinstitut 240 226
Värdepappersföretag 56 54
Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder 45 44
Värdepappersemittenter 185 176
Fondbörsen, clearingorganisationen 1 1
Värdepapperscentralen 1 1
Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn 185 195

Finanssektorn totalt

713

697

Livförsäkringsbolag 10 9
Skadeförsäkringsbolag 35 34
Arbetspensionsförsäkringsbolag 4 4
Arbetslöshetskassor 25 22
Pensionsstiftelser och -kassor 51 45
Sjukkassor och andra försäkringskassor 124 125
Försäkringsföreningar 5 5
Försäkringsmäklare 86 88
Offentliga sektorns pensionsfonder 3 3
Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn 42 42

Försäkringssektorn totalt

385

377

Samtliga tillsynsobjekt och avgiftsskyldiga totalt

1 098

1 074

Finansinspektionen övervakar också bl.a. försäkringsombud och anmälningsskyldiga insynspersoner.