Åtgärdsavgifter

Åtgärdsavgifter, 1 000 euro

Avgiftsskyldiga

2019

2020

Kreditinstitut 23 90
Värdepappersföretag 41 22
Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder 919 605
Värdepappersemittenter 231 142
Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn 82 62

Finanssektorn totalt

1 296

921

Försäkringsbolag1 35 63
Arbetslöshetskassor 25 26
Pensionsstiftelser och -kassor 32 51
Sjukkassor och andra försäkringskassor 33 48
Försäkringsförmedlare2 385 413
Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn 8 9

Försäkringssektorn totalt

518

610

Tillsynsobjekt och övriga avgiftsskyldiga totalt

1 814

1 531

1 Liv-, skade- och arbetspensionsförsäkringsbolag 

2 Försäkringsmäklare och -ombud