Verksamhetsberättelser

 Verksamhetsberättelser

Finansinspektionens verksamhetsberättelse ges ut i web-version och i pdf-version på finska, på svenska och på engelska.

Se också tidigare verksamhetsberättelser i digitalt arkiv Helda

 Direktionens berättelser till bankfullmäktige

Se också tidigare berättelser till bankfullmäktige i digitalt arkiv Helda

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse innehåller bankfullmäktiges utvärdering av Finansinspektionens verksamhet.