Verksamhetsberättelser

 Verksamhetsberättelser

Finansinspektionens verksamhetsberättelse ges ut både i webbversion och i pdf-version på finska, svenska och engelska.

Se också tidigare verksamhetsberättelser i det digitala arkivet Helda

 Direktionens berättelser till bankfullmäktige

Se också tidigare berättelser till bankfullmäktige i det digitala arkivet Helda

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse innehåller bankfullmäktiges utvärdering av Finansinspektionens verksamhet.