Registret

Egna uppgifter, ändringsanmälningar och omregistreringar

Du kommer åt att läsa dina egna uppgifter och att anmäla om ändringar i uppgifterna (t.ex. i kontaktuppgifterna) genom att anteckna ditt användarnamn och ditt lösenord.

Även de som tidigare varit upptagna i registret kan göra en elektronisk ansökan om omregistrering.

Gå till tjänsten

Sökning av försäkringsförmedlare i registret

Du kan söka efter försäkringsombud och -mäklare i registret över försäkringsförmedlare. Enligt lag ska alla försäkringsförmedlare som bedriver försäkringsverksamhet vara registrerade i det försäkringsförmedlarregister som upprätthålls av Finansinspektionen.

Gå till sökningen

Förbudslista

Finansinspektionen kan med vite förbjuda juridiska och fysiska personer från att bedriva försäkringsförmedling i Finland utan registrering eller anmälningsförfarande i enlighet med lagen om försäkringsförmedling.

Förbudslista

Anvisning till EES-försäkringsförmedlare om villkoren med hänsyn till det allmänna bästa

Anvisning till EES-försäkringsförmedlare om villkoren med hänsyn till det allmänna bästa