Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen finanssivalvonta.fi och det har upprättats den 10 januari 2020. Utlåtandet har uppdaterats den 18 maj 2021. Webbplatsens tillgänglighet har bedömts av en utomstående aktör senast i september 2020 och utifrån det har det gjorts korrigeringar i tjänsten.

Tillgänglighetsstatus för webbplatsen finanssivalvonta.fi

Webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Brister i tillgängligheten kan fortfarande förekomma t.ex.:

  • fastän sidans zoomfunktion fungerar som den ska, kan användningen av andra textförstoringsfunktioner bryta inställningarna kosmetiskt (WCAG 1.4.4)
  • för vissa enskilda bilder och diagram saknas ännu en förståelig alternativtext (WCAG 1.1.1)
  • vissa enskilda tabeller har inte en tillräcklig struktur (WCAG 1.3.1)
  • rubrikstrukturen är inte logisk på alla sidor (WCAG 1.3.1)
  • text på ett annat språk som finns bland text på huvudspråket är inte angivet på korrekt sätt (WCAG 3.1.2)
  • automatisk komplettering av blankettuppgifter lyckas inte i fråga om alla blanketter (WCAG 1.3.5)
  • blanketternas CAPTCHA-element är inte tillgängligt (WCAG 1.4.11, 1.4.12, 2.4.4, 2.4.6, 3.3.2)
  • dynamiska sökningar och dragspelselementens funktion kan vara bristfälliga med vissa skärmläsare (WCAG 1.1.1, 2.4.4, 4.1.2, 4.1.3)

Det har observerats brister i tillgängligheten av den information som produceras i system utanför webbplatsen. Sådana innehåll är bl.a. beställning av nyhetsbrev. Tillgängligheten utvecklas fortsättningsvis i samband med programvarornas följande versionsuppdateringar.

Följande innehåll är inte tillgängligt, eftersom de inte omfattas av tillämplig lagstiftning: bifogade filer som publicerats före 23.9.2018 och videor som publicerats före 23.9.2020. De kan göras tillgängliga på begäran. De nya bifogade filer och videor som publiceras i tjänsten är i regel tillgängliga.

Respons och kontaktinformation

Har du upptäckt brister i tillgängligheten på vår webbplats? Informera oss och vi gör vårt bästa för att rätta till bristen. Du har av grundad anledning rätt att få sådana uppgifter i tillgänglig form som du behöver för att klarlägga och utöva dina intressen, rättigheter eller skyldigheter.

Om du stöter på tillgänglighetsproblem på vår webbplats, ta först kontakt med oss per e-post finanssivalvonta(at)finanssivalvonta.fi. Vi svarar inom 14 dagar. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar för hur en anmälan ska lämnas och hur den behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillgänglighetskrav.fi/
saavutettavuus(at)avi.fi
Telefonväxel 0295 016 000